JAJKO Z NIESPODZIANKĄ

Projekt eTwinning "Jajko z niespodzianką"

Projekt matematyczny, który będzie obejmował zasięgiem uczniów różnych klas szkoły podstawowej i dotyczył tradycji obchodów świąt wielkanocnych. Ukaże, że matematyka jest obecna w każdej dziedzinie nauki. Uczniowie będą podejmować różne działania w ramach różnych przedmiotów szkolnych i doskonalić kompetencje matematyczne. Czas realizacji związany będzie z obchodami świąt wielkanocnych. Nauczyciele przygotują zadania matematyczne, powstanie zbór pomysłów i działań.

Certyfikat projektuCELE

Celem projektu jest:
1. Zachęcenie uczniów do odkrywania w matematyce piękna. 
2. Pokazania jej szerokiego zastosowania w sztuce, architekturze, kulturze, muzyce oraz wielu dziedzinach życia codziennego.
3. Wzmocnienie motywacji do nauki matematyki, poznanie różnego jej zastosowania, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, odkrywanie wrażliwości na piękno.
5. Pomoc w zrozumieniu wielu treści matematycznych, które są wykorzystywane w życiu codziennym. 
6. Rozwijanie kompetencji językowych i TIKPOSTĘP DZIAŁAŃ

1. marzec - gromadzenie pomysłów, prezentacja zespołów, 
2. kwiecień - stworzenie logo projektu, działania z zadaniami projektu
3. maj- ewaluacja - stworzenie zbioru pomysłów, ankiety dla uczniów i nauczycieli

SPODZIEWANE REZULTATY

Uczniowie będą doskonalić umiejętności matematyczne. Zrozumieją, że matematyka jest obecna w ich życiu codziennym. Powstanie matematyczny zbiór zadań związany ze Świętami Wielkanocnymi.

Działania związane z realizowanym projektem " Jajko z niespodzianką" znajdują się na stronie głównej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza